ΝΙΚΗΤΕΣ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 1.9.2016
30.11.2016
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 01.06.2016 31.08.2016 ΚΑΡΥΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 1.12.2016
28.02.2017
ΚΑΤΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.03.2017- 31.05.2017 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.06.2017- 31.08.2017 KΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TΡΙΚΑΛΑ