Yleiset käyttöehdot

Kohta 1 – Soveltaminen
1.1 Alla olevat yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat ja ovat osa kaikkia tarjouksia ja liiketoimintoja, jotka liittyvät C-traffic tarjoamiin (digitaalisiin) palveluihin (verkossa) minkä tahansa matkapuhelinoperaattorin (”Operaattori”) verkoston kautta, jonka liittymä (”Matkapuhelinliittymä”) tai prepaid-sopimus loppukäyttäjällä on riippumatta siitä selitetäänkö näitä palveluja paremmin näissä Käyttöehdoissa. C-traffic (verkossa) tarjoamat (digitaaliset) palvelut voivat sisältää (mutta eivät rajoitu) peli-, tekstiviesti-, ääni- ja/tai kuvatiedostoja ja/tai samankaltaisia palveluja (”Fun2Quiz-palvelut”), jotka toimitetaan Operaattorin verkon kautta tekstiviesteinä (”SMS”), pakettikytkentäistä langatonta General Packet Radio Services -tiedonsiirtotekniikkaa (”GPRS”), kolmannen sukupolven (”3G”) palveluja, WAP-palvelua tai muita menetelmiä käyttäen.
1.2 Poikkeuksia näihin Käyttöehtoihin ei voi tehdä ilman C-traffic etukäteen kirjallisena antamaa ilmoitusta.

Kohta 2 – Djugi-palvelun toimittaminen
2.1 Loppukäyttäjä tilaa Fun2Quiz-palveluja C-traffic. C-traffic ja Operaattorin verkko toimittavat ne loppukäyttäjälle.

Artikla 3 – Määräykset ja säännöt
3.1 Kun loppukäyttäjä lähettää määritetyn avainsanan koodinumeroon 17292/ 173372, hän vastaanottaa viestin, joka varmistaa onnistuneen rekisteröinnin tähän palveluun. Viesti sisältää ensimmäisen visan tai kysymyksen, joka pitää ratkaista. Loppukäyttäjä voi kerätä pisteitä vastaamalla visaan tai kysymykseen oikein. Loppukäyttäjä, jolla on korkein pistemäärä kilpailuajan loppuessa, voittaa palkinnon. Jos kilpailuajan loppuessa useat kilpailijat ovat keränneet saman pistemäärän, esitetään avoin kysymys. Loppukäyttäjä, joka vastaa lähinnä oikein, voittaa.
3.2 Tämä ei ole tilauspalvelu. Et vastaanota mitään viestejä, jos et pelaa. Jos haluat lisätietoja, katso kohta ”Usein kysytyt kysymykset” verkkosivuillamme, tai ota yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta kohdasta ”Ota yhteyttä”.

Artikla 4 – Kuinka peliä pelataan
4.1 Käyttääksesi Fun2Quiz-palvelua ilmoittaudu sen käyttäjäksi lähettämällä tekstiviesti. Jos löydät Fun2quiz-tarjouksen, voit ilmoittautua palvelun käyttäjäksi lähettämällä tekstiviestinä annetun avainsanan ilmoitettuun koodinumeroon. (Esim. lähetä tekstiviestinä < Sale> numeroon < koodi> .)
4.2 Kun asiakas on ilmoittautunut palveluun tekstiviestitse, hän vastaanottaa viestin, joka varmistaa onnistuneen rekisteröinnin. Tämä viesti sisältää myös ensimmäisen visan.
4.3 Loppukäyttäjä voi valita vastaako hän visaan/kysymykseen. Vain oikeilla vastauksilla voi kerätä pisteitä. Virheelliset vastaukset eivät kerää pisteitä. Kun käyttäjä vastaa visaan/kysymykseen, palvelujärjestelmä lähettää jatkuvasti lisäkysymyksiä joka kerta kun edelliseen kysymykseen on vastattu. Jos käyttäjä ei vastaa kysymykseen, lisäkysymyksiä ei lähetetä.
4.4 Voit pelata niin monta kertaa kuin haluat. Vain oikein vastatut kysymykset kartuttavat pistetiliä.

Kohta 5 – Palkinnot
5.1 Fun2Quiz voi voittaa useita eri palkintoja. Ne vaihtelevat tuotepalkinnoista rahapalkintoihin. Lisäksi osallistujat voivat olla eri maista. Tämä tarkoittaa sitä, että eri maiden asukkailla on mahdollisuus voittaa sama palkinto tietyssä kilpailussa. Kilpailualue mainitaan kohdassa Tuotteet ja palkinnot. C-traffic pidättää oikeuden tarjota vaihtoehdoisesti rahaa korvaamaan minkä tahansa palkinnoista kokonaan tai osittain. Jos palkinto korvataan rahalla, palkinnon arvo on sama tai suurempi. Palkinto on hyväksyttävä sellaiena kuin se tarjotaan ja sitä ei voi siirtää tai jakaa useamman kesken.
5.2 Jos kampanjassa on alle 50 osanottajaa kampanjan päättyessä, Fun2Quiz kampanjan järjestäjä pitää oikeuden vaihtaa palkinnon toiseen ainakin saman hintaiseen palkintoon.
5.3 Kaikki voitetut palkinnot toimitetaan tilaajan osoitteeseen 2 kuukauden kuluessa riippuen siitä onko tilaaja antanut C-traffic oikean osoitteen. Jos kyseessä on rahapalkinto, se maksetaan annetulle pankkitilille sen jälkeen, kun voittaja on antanut tilinumeronsa. Kaikki postitus-, lähetti- tai pankkikulut veloitetaan voittajalta.
5.4 C-traffic pidättää oikeuden hyödyntää voittajan kuvaa, nimeä ja asuinpaikkaa kaikissa tulevissa mainos-, julkisuus- ja markkinointitarkoituksissa ilman voittajan suostumusta tai ilmoittamatta ja maksamatta siitä voittajille.

Kohta 6 – Hinnat
6.1 Mainoksissa tai osoitteessa www.fun2quiz.com (”Verkkosivusto”) mainitut tarjoukset tai ilmoitukset eivät ole sitovia, jos niin ei ole ilmoitettu kirjallisesti.
6.2 Ennen tilauksen alkamista tilaaja saa ilmaisen viestin, jossa on lyhyt kuvaus palvelusta ja viestien hinnoista. Sen jälkeen jokaisesta vastaanotetusta tai lähetetystä viestistä voidaan veloittaa viestin tyypistä ja/tai laskutustavasta riippuen. Kaikista lähetetyistä ja vastaanotetuista viesteistä voidaan veloittaa operaattorin määrittämä perusmaksu. Palvelun käyttämisen hinta ja laskutustapa tietyssä maassa ovat kohdassa Usein kysyttyä. Tilaaja maksaa jokaisesta vastaanottamastaan viestistä ja joskus lisäkuluja jokaisesta lähettämästään viestistä. Lisäksi kertaluonteinen tilausmaksu voidaan veloittaa. Palvelun käyttämisen hinnat ovat verkkosivustossa kohdassa Tuotteet ja palvelut.
6.3 Tilaaja näkee tästä verkkosivustosta hinnat tarjotuille tilauksille. Jos kyseessä on tavallinen tilaus, kulut veloitetaan tilaajan ja operaattorin välistä tiliä käyttäen. Jos kyseessä on prepaid-liittymä, kulut vähennetään tilaajan saldosta. Tilaaja myöntää täten luvan veloitukseen ja sitoutuu maksamaan kaikki kulut, jotka aiheutuvat C-traffic palvelun tilaamisesta. Tahojen yhteisestä sopimuksesta voidaan kulujen maksu järjestää myös muulla tapaa (esimerkiksi luottokortilla).

Kohta 7 – Hinnanmuutokset
7.1 C-traffic on milloin tahansa oikeus muuttaa mitä tahansa hintoja ilmoitettuaan siitä ensin verkkosivustollaan. Nykyiset tilaajat saavat ilmoituksen tekstiviestinä kaksi viikkoa ennen hinnanmuutosta. Muutoksia pidetään hyväksyttyinä, jos tilaaja jatkaa C-traffic palvelun käyttämistä tai tilaamista sen päivämäärän jälkeen, kun hinnanmuutos tulee voimaan.

Kohta 8 – Tilauksen päättyminen ja irtisanominen
8.1 Fun2Quiz-palvelun lopetus voi tapahtua ainoastaan verkkosivustossa kuvatulla tavalla.
8.2 Fun2quiz-palvelun lopetus todetaan tulleen voimaan ainoastaan silloin, kun tilaaja on vastaanottanut vahvistuksen palvelun loppumisesta tekstiviestillä. Lopetuksen vahvistusviestin hinta on korkeintaan itse viestin lähetyshinta. C-traffic voi lopettaa heti kaikkien Fun2Quiz-palvelujen lähettämisen tilaajalle, jos (a) tilaaja ei pysty maksamaan kuluja tilaajan ja Operaattorin välisessä matkapuhelinsopimuksessa ilmoitetun ajan kuluessa, tai (b) C-traffic (i) on syy uskoa, että tilaaja rikkoo tai on rikkonut näitä käyttöehtoja tai pelin käyttöehtoja tai (ii) Operaattori pyytää tekemään niin tai (c) jos Fun2quiz-palvelu on kokonaan tai osittain jonkin lain, säädöksen, direktiivin tai valtiollisen toimenpiteen mukaan laiton tai mahdoton toteuttaa; tai (d) tilaajan Fun2Quiz palvelujen käyttö heikentää tai uhkaa heikentää Crosmon verkoston yhtenäisyyttä tai toiminnallisuutta millään tapaa.
8.3 C-traffic ei hyväksy vastuuta Fun2Quiz-palvelun lopetuksesta loppukäyttäjään ja/tai kolmansiin osapuoliin nähden.

Kohta 9 – Immateriaalioikeudet
9.1 Lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa ilmoitettuja tapauksia kaikki patentti-, laatija-, brändi-, piirustus-, mallinnusoikeudet ja/tai muut (immateriaalista) omaisuutta koskevat oikeudet, jotka liittyvät Fun2quiz-palveluihin ja/tai -verkkosivustoon kuuluvat C-traffic, heidän jakelijalleen tai sen tavarantoimittajalle.
9.2 C-traffic myöntää täten tilaajalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan ja peruutettavissa olevan käyttöoikeuden Fun2Quiz-palvelu(je)n lataamiseen ja/tai katselemiseen.
9.3 Jos C-traffic ei ilmoita toisin, tilaajat eivät saa tuottaa uudelleen, muokata, aukikoodata, vuokrata, antaa vuokralle, lainata, välittää, kopioida, suorittaa, siirtää, jaella, myydä, jälleenmyydä, luoda johdannaisia tuotteita tai käyttää millään muulla tapaa ladattuja tai vastaanotettuja Fun2Quiz-palveluja osittain tai kokonaan kuin sillä tavoin ja niihin tarkoituksiin, joihin C-traffic on antanut kirjallisen suostumuksen.
9.4 Tilaaja turvaa tappiolta ja suojaa C-traffic, sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöistä, tavarantoimittajia ja kolmannen osapuolen tiedontuottajia ja hyväksyy vastuunsa seurauksista C-traffic, sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, tavarantoimittajille ja kolmannen osapuolen tiedontuottajille C-traffic tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien, näiden käyttöehtojen tai pelin käyttöehtojen rikkomisesta, joka johtuu Fun2Quiz-palvelujen luvattomasta käytöstä tai verkkosivuston käytöstä.

Kohta 10 – Vastuu
10.1 C-traffic Fun2quiz-palvelujen ja verkkosivuston käyttö tapahtuu tilaajan omalla vastuulla. Tilaajalla on oltava täysin yhteensopiva matkapuhelin, laitteisto tai muut laitteet ja ohjelmistot ja hänen on varmistettava, että ne toimivat ja ovat sopivat Fun2Quiz-palveluille. C-traffic ei voi taata, että Fun2Quiz-palvelut täyttäisivät tilaajan vaatimukset tai että Fun2Quiz-palvelujen lataamisessa, vastaanottamisessa ja/tai katselemisessa ei olisi keskeytyksiä tai virheitä.
10.2 Tilaaja tunnustaa, että Fun2Quiz-palvelujen kaltaisia matkaviestintäpalveluja käytettäessä palvelu riippuu yhteyden muodostamis- ja/tai säilyttämismahdollisuuksista, ja että yhteyden laatu ei välttämättä ole samanlainen tai riittävä kaikkina ajankohtina, ja että Fun2Quiz-palvelut voivat olla heikentyneitä tai tilapäisesti pois käytöstä fyysisten tekijöiden (tunnelit, vuoret, rakennukset jne.) aiheuttamista häiriöistä tai operaattorin suorittamien verkon muutos- tai huoltotoimien vuoksi.
10.3 Jos tilaaja ei jonakin hetkenä voi käyttää Fun2Quiz-palveluja keskeytyksettä, tämä ei anna oikeutta Fun2Quiz-palvelujen kulujen vähennykseen tai aikaisemmin maksettujen summien palautukseen.
10.4 Kaikki Fun2Quiz-palvelujen tilaukset tai lataukset ovat tilaajan päätettävissä ja vastuulla. C-traffic ei voi missään tapauksessa pitää vastuullisena minkäänlaisista vahingoista, sisältäen muttei rajoittuen tartuntoihin tai saastumisiin tai tietojen menetykseen tai tilaajien laitteistoon ja/tai ohjelmistoihin koituneista vaurioista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä tai Fun2Quiz-palvelujen käytöstä tai Quizir-palvelujen lataamisesta mukaan lukien laitteistot ja ohjelmistot, joita tarvitaan yhteyden ottamiseen Fun2Quiz-palveluihin. Tilaajan vastuulla on suorittaa vaaditut toimenpiteet kyseisten vahinkojen välttämiseksi.
10.5 Jos C-traffic jostain syystä todetaan korvausvastuuseen tilaajille aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, korvaus ei missään tapauksessa voi ylittää niiden tilaajan maksamien Quizir-palvelujen laskutusarvoa, jotka ovat väitetyn vahingon syynä.
10.6 Verkkosivuston sisältö on laadittu mahdollisimman huolellisesti. C-traffic ei kuitenkaan voi taata sivuston tietojen luonnetta, tarkkuutta eikä sisältöä. C-traffic ei ota vastuuta Internetin tai vastaavan infopisteen käytössä esiintyvistä virheistä, puutteista, epätarkkuuksista, väärinymmärryksistä, viiveistä tai epäselvistä tilauksista tai ilmoituksista.
10.7 Tilaaja ei saa lähettää tartunnan saaneita ja/tai saastuneita, laittomia, haitallisia, uhkaavia, rivoja, häpäiseviä, kieroja, muiden yksityisyyttä loukkaavia tai muuten kyseenalaisia viestejä C-traffic. Hänen tulee myös turvata C-traffic suorilta tai välillisiltä vahingoilta, jotka johtuvat sellaisten viestin lähettämisestä.

Kohta 11 – Tietojen käsittely
11.1 Toimittaakseen Fun2Quiz-palveluja tilaajille C-traffic kerää ja käsittelee (ts. kerää, tallentaa, tarkistaa, antaa kolmansille osapuolille, järjestää ja yhdistää) tiettyjä henkilö- ja liikennetietoja tilaajista.
11.2 C-traffic käsittelee tilaajien tietoja ainoastaan yksityisyysperiaatteen mukaisesti, joka on nähtävissä ja ladattavissa verkkosivustosta. C-traffic käsittelee tilaajien tietoja aina voimassa olevien yksityisyyslakien ja -määräyksien mukaisesti. Maailmanlaajuisena yrityksenä C-traffic ja sen tytäryhtiöt menevät enenevissä määrin maiden rajojen yli.
11.3 C-traffic pidättää oikeuden käyttää tilaajan matkapuhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta markkinointitarkoituksiin.

Kohta 12 – Laillinen valinta
12.1 Fun2Quiz-palvelujen, sopimuksen ja verkkosivuston käyttö ovat sen maan lakien alaisia, missä kampanja pidetään. Jos C-traffic ei onnistu toteuttamaan tai saattamaan voimaan oikeuksia tai käyttöehtojen osia, se ei kumoa oikeuksia tai ehtoja. Jos päätösvaltaisen hallintoalueen oikeus toteaa käyttöehtojen osan pätemättömäksi, osapuolet hyväksyvät kuitenkin sen, että oikeuden tulisi pyrkiä antamaan laillisuus osapuolten tarkoitukselle ehtojen mukaisesti siinä määrin kuin laki sallii ja muut käyttöehtojen osat pysyvät voimassa.
12.2 Kaikki kiistat tulee ratkaista päätösvaltaisen oikeuden edessä siinä maassa, missä kampanja pidetään.

Kohta 13 – Viimeinen ehto
13.1 Nämä käyttöehdot ovat saatavilla C-traffic. Kopio niistä toimitetaan veloituksetta pyynnöstä.
13.2 C-traffic pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Muutoksista ilmoitetaan tilaajille C-traffic verkkosivustossa. Tällaiset muutokset katsotaan hyväksytyiksi jos tilaaja jatkaa Fun2Quiz-palvelujen käyttämistä ja lataamista sen ilmoitetun päivämäärän jälkeen, kun muutos tulee voimaan.
13.3 C-traffic pidättää oikeuden korvata minkä tahansa tuotteen toisella saman arvoisella tuotteella ilman etukäteistä ilmoitusta.
13.4 C-traffic rekisteröidyt toimistot sijaitsevat Amsterdamissa, jossa se on rekisteröity kauppakamariin numerolla 54535093. Lähetä kaikki Fun2Quiz-palveluja tai näitä käyttöehtoja koskevat viestit osoitteeseen C-traffic B.V.,1096 AS Amsterdam The Netherlands, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ilmaisnumero (vain Norja) on: 753252893