ΝΙΚΗΤΕΣ

  1. Η διαγωνιστική περίοδος για κάθε προωθητική σελίδα διαρκεί τρεις μήνες, 1η Δεκεμβρίου 2017 – 28 Φεβρουαρίου  2018.

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 1.9.2016
30.11.2016
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 01.06.2016 31.08.2016 ΚΑΡΥΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 1.12.2016
28.02.2017
ΚΑΤΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.03.2017- 31.05.2017 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.06.2017- 31.08.2017 KΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TΡΙΚΑΛΑ

 

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.09.2017- 30.11.2017
ΡΕΡΕΣ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone X 01.12.2017- 28.02.2018
​KATΣΑΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚH
​ΛΑΡΙΣΑΑ