ΝΙΚΗΤΕΣ

Τα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η διαγωνιστική περίοδος για κάθε προωθητική σελίδα διαρκεί τρεις μήνες.

Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 1.9.2016
30.11.2016
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ E. ΑΘΗΝΑ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 6s 16GB 01.06.2016 31.08.2016 ΞΕΝΟΦΩΝ K. ΑΘΗΝΑ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 1.12.2016
28.02.2017
ΕΛΕΝΗ K. ΑΘΗΝΑ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.03.2017- 31.05.2017 ΕΛΕΝΗ A. ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.06.2017- 31.08.2017 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ K. TΡΙΚΑΛΑ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone 7 01.09.2017- 30.11.2017 ​ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ P. ​ΜΑΡΟΥΣΙ
Δώρο Μήνας Όνομα Πόλη
iPhone X 01.12.2017- 28.02.2018 ​ΒΑΣΙΛΙΚH K. ​ΛΑΡΙΣΑΑ
iPhone X 1.06.2018 – 31.08.2018 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΟΛΟΣ
iPhone X 1η Σεπτεμβρίου 2018 – 30Νοεμβρίου 2018 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
iPhone XS 1η Δεκεμβρίου 2018 – 28 Φεβρουαρίου 2019        EΛΕΝΗ Γ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
iPhone XS 1 Μαρτίου 2019 – 31 Μαίου 2019 ΙΩΑΝΝΑ Κ. N.ΗΡΑΚΛΕΙΟ