Personvern

C-traffic BV (C-traffic) er et nederlandskbasert aksjeselskap med adresse H.J.E Wenckebachweg 200, 10964 AS Amsterdam. Her under personvern kan du lese mer om hvordan vi samler inn, bruker og deler personlig informasjon som vi mottar fra og om personer som bor i Europa både via internett og på andre måter. Nedenfor finner du informasjon om hvordan C-traffic forholder seg til personvern.

C-traffic driver sine aktiviteter via nettsiden www.Fun2Quiz.com.

C-traffic oppdaterer sine retningslinjer for personvern med jevne mellomrom. Dersom vi endrer måten vi samler inn eller bruker din personlige informasjon på, vil disse endringene vises i retningslinjene for personvern, og datoen for siste oppdatering vil vises øverst. Derfor bør du lese disse retningslinjene med jevne mellomrom, slik at du kjenner de retningslinjene som gjelder til en hver tid. Dersom C-traffic endrer sin grunnleggende praksis når det gjelder innsamling eller bruk av personlig informasjon, vil din personlige informasjon fortsatt underligge disse retningslinjene, med mindre du har blitt informert om endringene og du har motsatt deg slik endring. Retningslinjene om personvern utgjør en del av C-traffic Vilkår og betingelser som ligger på selskapets hjemmeside.

INNSAMLING: C-traffic INNSAMLING AV PERSONLIG INFORMASJON

Generelt. C-traffic samler inn personlig informasjon for å kunne etablere et best mulig samarbeid med deg. Den typen personlig informasjon som samles inn omfatter fullt navn, epostadresse, fakturainformasjon, mobiltelefonnummer og annen informasjon som kan være nødvendig.

Når vi samler personlig informasjon om deg er det fordi du frivillig sender oss denne informasjonen når du (1) registrerer deg på vår(e) hjemmeside(r) for å laste ned underholdning til mobiltelefonen din, slik som ringetoner, spill, grafikknyheter eller annen informasjon eller (2) laster ned ting en enkelt gang fra C-traffic via SMS på mobiltelefonen din uten at du registrerer deg på C-traffic.com, eller (3) deltar i konkurranser, undersøkelser, fora eller annet i forbindelse med innhold eller forslag du sender til oss, våre chatteforum eller oppslagstavler. Vi kan også motta personlig informasjon fra en seriøs tredjepart eller offentlige databaser.

Cookies. Cookies er små informasjonsbiter som C-traffic nettside(r) plasserer på harddisken til datamaskinen din. Cookies husker informasjonen om dine aktiviteter på C-traffics nettside(r) og gjør det enklere for deg å besøke C-traffics nettside(r). For eksempel kan cookies lagre passordet ditt, slik at det blir enklere for deg å logge deg inn på en side du har besøkt tidligere, eller de kan lagre dine preferanser og abonnementsvalg og gjøre hjemmesiden mer personlig for deg. C-traffic bruker cookies til å identifisere din nettleser for å avgjøre om du har installert nødvendig programvare, slik at du får tilgang til materiell på vår(e) nettside(r), for å lese av totalt antall besøk på hjemmesiden(e) vår(e) og for å kjenne deg igjen når du kommer tilbake til C-traffics side. Informasjonen om dine aktiviteter på C-traffics nettside og annen ikke-personlig, identifiserbar informasjon om deg kan også brukes til å begrense tilbudet, slik at du bare mottar tilbud som passer dine interesser.

Tredje parts annonser som vises på C-traffics nettside(r) kan også inneholde cookies som er plassert av selskaper som står bak nettannonsering. C-traffic kontrollerer ikke disse cookiene, og besøkende på vår(e) hjemmeside(r) bør lese deres retningslinjer for personvern for å se om og hvordan de bruker cookies. Se “NB” under for mer informasjon om annonsering av tredje part.

C-traffic kan bruke cookies og lignende verktøy for å relatere bruken av vår(e) nettside(r) til personlig informasjon mottatt fra deg eller en seriøs tredje part. Dersom du for eksempel har bedt oss om å sende deg informasjon om kommende produkter eller tilbud, kan cookies og/eller klikkedata gi oss informasjon om din aktivitet på C-traffics nettside(r), slik at vi kan begrense det materialet vi sender til deg til det vi tror du vil finne interessant basert på din tidligere aktivitet og dine preferanser. Dersom C-traffic ønsker å kombinere cookies med dine klikkedata på denne måten, vil vi først be deg om tillatelse til dette.

Du kan programmere datamaskinene din slik at den gir deg beskjed hver gang det sendes en cookie til din datamaskin og også nekte å ta i mot cookies. Men da vil du ikke ha tilgang til alle funksjoner påC-traffic nettside(r) som for eksempel abonnentsiden.

I tillegg vil C-traffic tjenester (på tredje parts servere) automatisk kunne samle inn informasjon om dem som besøker C-traffics nettside i forbindelse med vedlikehold av siden, optimering, sikkerhet og andre nødvendige forhold. Slik informasjon kan omfatte besøkeres IP-adresser, type nettleser, dato, tid, lengden på besøket samt hvilke sider som ble vist.

NB: C-TRAFFIC VIL INFORMERE DEG OM SIN PRAKSIS NÅR DET GJELDER INNSAMLING AV PERSONLIG INFORMASJON.

Når du frivillig gir personlig informasjon til C-traffic, vil vi være sikre på at du vet hvem du gir informasjonen til, hvordan og hvorfor informasjonen lagres samt hvordan C-traffic vil bruke denne informasjonen.

Når du gir oss personlig informasjon, vil C-traffic informere deg om hvilke valg du har når vi ønsker å bruke informasjonen, inklusiv om vi ønsker å gi den videre til andre (Se “Valg” nedenfor).

Disse retningslinjene beskriver andre selskaper som muligens kan ønske å sende deg informasjon om sine produkter og tjenester og derfor ønsker tilgang til din personlige informasjon som du har gitt C-traffic, dersom du har gitt tillatelse til det (Se “Bruk” nedenfor).

Noen ganger samler vi inn personlig informasjon i manuelt format offline så som postkort eller abonnementsformularer. Det å skulle informere detaljert i slike situasjoner viser seg ofte å være upraktisk, så i stedet får kunder en kort melding som beskriver hvor de kan lese hele innholdet i våre retningslinjer for personvern og annen relevant informasjon.

C-traffics nettside(r) kan lenkes til nettsider som drives av andre selskaper. Noen av disse sidene er samarbeidssider som også bærer en C-traffic-logo, selv om de ikke drives av C-traffic.

C-traffic nettside(r) kan også ha annonser fra andre selskaper. C-traffic er ikke ansvarlig for hvordan nettsidene til en tredje part drives selv om disse er lenket til vår(e) side(r) eller for hvordan en tredje part eller annonserende selskaper håndterer personvern. Når du har forlatt C-traffics side via en slik lenke eller ved å klikke på en annonse, bør du kontrollere retningslinjene for personvern hos denne tredje parten eller hos det annonserende selskapet for å få vite mer om hvordan de behandler personlig informasjon de får fra deg.

C-traffics nettside(r) har også lenker til sider som drives av C-traffics datterselskaper (f.eks. selskaper som er en del av C-traffic Group). Selv om C-traffic er en del av C-traffic Group, bør du likevel lese de retningslinjene for personvern som gjelder for det aktuelle datterselskapet, fordi det ikke er sikkert at disse er identiske.

VALG: C-traffic VIL INFORMERE DEG OM VALG VED BRUK AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON

C-traffic vil ikke bruke den personlige informasjonen du har gitt oss til annet enn det den var ment for eller dele den med en tredje part som ikke tilhører C-traffic Group med mindre du gir oss tillatelse til det.

BRUK: C-traffic BRUK AV PERSONLIG INFORMASJON

C-traffic vil bruke den personlige informasjonen du har gitt oss slik det beskrives i disse retningslinjene. Dersom C-traffic mottar personlig informasjon fra en tredje part, f.eks. en forretningspartner, vil også bruk av denne informasjonen dekkes av disse retningslinjene.

C-traffic kan for eksempel bruke din personlige informasjon og registreringsdata for å sende deg viktig informasjon og beskjeder om din konto og C-traffics tjenester. I tillegg er det slik at når C-traffic samler inn personlig informasjon fra deg i forbindelse med at du ønsker å laste ned noe, vil vi behandle din forespørsel og en betalingsprosedyre om nødvendig. C-traffic vil da ikke gi videre informasjon om ditt kredittkort til andre tredjeparter enn dem C-traffic bruker for å få gjennomført betalingen.

Eller et av C-traffics søsterselskaper kan tilby deg ting du ønsker å laste ned ved å samle inn personlig informasjon om deg på C-traffics vegne, dersom du registrer deg på C-traffic.com eller bestiller nedlastninger via mobiltelefonen. C-traffics søsterselskap gir C-traffic den personlige informasjonen som er nødvendig for at du skal kunne laste ned det du ønsker eller motta andre ønskede tjenester. C-traffics søsterselskap vil også kunne gi nødvendig informasjon til mobiltelefonileverandøren din, dersom denne trenger det for å kunne belaste deg for det du ønsker å laste ned eller for andre tjenester du har kjøpt.

C-traffic kan også bruke personlig informasjon i forskningsøyemed dersom den anonymiseres.

C-traffic kan gi din personlige informasjon videre til andre selskap I C-traffic Group. Dersom du har gitt oss tillatelse til det, kan C-traffic gi din personlige informasjon videre til annonsører og forretningspartnere utenfor C-traffic Group, dersom disse ønsker å sende deg informasjon om sine produkter og tjenester. Du vil alltid kunne gi oss beskjed om at vi ikke skal dele din personlige informasjon med en tredje part når slik informasjon samles inn.

C-traffics ansatte, agenter og kontraktører må ha en legitim forretningsgrunn for å få tilgang til din personlige informasjon. C-traffic kan dele din personlige informasjon med utenforstående kontraktører eller agenter som hjelper oss med å styre våre informasjonsaktiviteter (f.eks. konkurranser, ordreoppfyllelse, statistiske analyser), men de kan kun bruke denne informasjonen i forbindelse med en spesifikk tjeneste og ikke for andre formal.

C-traffic kan også inngå avtaler med utenforstående selskaper som eier den teknologien C-traffic bruker for å kunne tilpasse annonser og meldinger som sendes deg fra C-traffics nettside(r). Upersonlig informasjon og klikkedata som viser din aktivitet påC-traffic nettside(r) kan deles med disse selskapene, men de vil ikke kunne dele denne informasjonen med en tredje part eller bruke den til andre formål. Anonyme klikkedata og demografisk informasjon kan også deles med C-traffics annonsører og forretningspartnere.

Det kan oppstå tilfeller hvor C-traffic vil kunne gi din personlige informasjon videre uten at du kan hindre det. Det vil for eksempel kunne være i situasjoner hvor det er nødvendig for å beskytte C-traffics juridiske rettigheter, andre selskaper innen C-traffic Group eller deres ansatte, agenter eller kontraktører; for å beskytte sikkerheten til de besøkende på vår(e) nettside(r); for å beskytte C-traffic mot bedrageri, eller fordi loven eller domstolen krever det. Dersom C-traffic selger hele eller deler av selskapet, kjøper eller overfører verdier eller på annen måte slår seg sammen med et annet selskap, kan C-traffic overføre din personlige informasjon til en tredje part som en del av denne transaksjonen.

SIKKERHET: C-traffic BESKYTTER DIN PERSONLIGE INFORMASJON

C-traffic bruker både administrative, tekniske, personalmessige og fysiske midler for å sikre din personlige informasjon mot tap, tyveri og uautorisert bruk, offentliggjøring eller endring. C-traffic sørger også for at din personlige informasjon er akkurat, oppdatert og så komplett som mulig.

TILGANG OG KONTAKT: HVORDAN FÅR DU TILGANG TIL, RETTE ELLER SLETTE PERSONLIG INFORMASJON

C-traffic vil til enhver tid sørge for at du som bruker får tilgang til den informasjonen som er lagret om deg hos oss. Vi vil alltid gjøre det vi kan for å sørge for at den informasjonen vi lagrer er korrekt og foreta rettelser om nødvendig.

Dersom du ber C-traffic slutte å bruke din personlige informasjon, vil C-traffic etterkomme dette ønsket og kun bevare den informasjonen som loven krever.

OVERHOLDELSE: HVORDAN KONTAKTE C-trafficI FORBINDELSE MED PERSONVERN

Dersom du ønsker å kontakte C-traffic angående selskapets retningslinjer for personvern eller C-traffic innsamling og bruk av personlig informasjon, enten du ønsker å få innsyn i, rette eller slette personlig informasjon, eller ikke lenger ønsker å motta henvendelser far oss, kan du kontakte oss via epost på [email protected] eller kontakte kundeservice på . 80069966 Våre kundekonsulenter hjelper deg gjerne. Du kan også kontakte oss på følgende adresse:

C-traffic B.V.

H.J.E Wenckenbachweg 200

1096 AS AMSTERDAM